Skip to main content

Privacy verklaring

Bekijk hier de privacy verklaring van Lead Monkeys.

Bekijk privacy verklaring

Privacyverklaring Lead Monkeys

Lead Monkeys, gevestigd aan Pomphuislaan 49, Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.leadmonkeys.nl
Pomphuislaan 49, Ede
06-13349342

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lead Monkeys verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leadmonkeys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lead Monkeys verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen of bezoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Lead Monkeys analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Lead Monkeys volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Lead Monkeys verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lead Monkeys neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lead Monkeys) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lead Monkeys bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lead Monkeys verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Tijdens de werkzaamheden van Lead Monkeys kunnen er foto’s en/of video’s worden gemaakt met een smartphone of camera. Deze foto’s en/of video’s kunnen worden gebruikt voor onze marketing-uitingen. Deze worden naast jou ook gedeeld met derden (via onze website, social media en e-mail). Lead Monkeys zal zorg dragen dat zo er zo weinig mogelijk zichtbaar is van persoonlijke eigendommen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lead Monkeys gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lead Monkeys maakt gebruik van technische- en functionele cookies.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De functionele cookies zorgen er onder andere voor dat de ingevulde instellingen, zoals taalvoorkeuren, bewaard blijven.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze site maken wij gebruik van de volgende cookies:

Mouseflow
Mouseflow is een hulpmiddel voor klantfeedback. Om deze feedback goed te kunnen verwerken, verzamelt Mouseflow informatie over welke pagina’s er zijn bezocht tijdens de websitebezoeken, acties die worden genomen op de pagina’s, het gebruikte apparaat, besturingssysteem en browswer en het land van herkomst. Meer informatie over de gegevensverwerking door Mouseflow kun je vinden in de privacy policy van Hotjar via: https://mouseflow.com/legal/company/privacy-policy/ (onder voorbehoud op wijzigingen van Mouseflow).

Microsoft Clarity
Clarity is een hulpmiddel voor klantfeedback. Om deze feedback goed te kunnen verwerken, verzamelt Clarity informatie over welke pagina’s er zijn bezocht tijdens de websitebezoeken, acties die worden genomen op de pagina’s, het gebruikte apparaat, besturingssysteem en browswer en het land van herkomst. Meer informatie over de gegevensverwerking door Clarity kun je vinden in de privacy policy van Clarity via: https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/faq (onder voorbehoud op wijzigingen van Clarity).

Google Analytics cookies
Met de cookies van Google Analytics (Google Tag Manager, Google Search Consol en Google Adwords) kunnen wij het gebruik van onze website meten en analyseren. Deze gegevens gebruiken wij om onze website te verbeteren. Google en Mouseflow gebruiken deze gegevens ook zelf op basis van haar eigen voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Social plug-ins
Daarnaast hebben wij sociale plugins op onze website geplaatst zodat u ook via Social Media contact met ons kunt opnemen en/of onze berichten kunt delen via deze social media platforms, zoals bij het delen van de blogs. Wanneer u via een van deze social media buttons doorlinkt naar de website van bijvoorbeeld Linkedin, Facebook, Instagram of YouTube, worden er door deze platforms cookies geplaatst. Meer informatie over deze cookies kunt u nalezen in de privacyverklaring van de betreffende platforms. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lead Monkeys en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@leadmonkeys.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Lead Monkeys wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lead Monkeys neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Contact
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan (schriftelijk) contact met ons op via info@leadmonkeys.nl.

Opgesteld op 1 mei 2022.